PLANS_CRIBALLES_CAPCELERA


VEDELLS, POLLASTRES
I CONILLS

VEDELLS

PLANS_CRIBALLES_XAI

Vedells de la Vall del ges a Torelló.
Poltre de qualitat a la carnisseria Plans Criballes a Torelló.
Vedells de pagès a la carnisseria Plans Criballés.
Vedells de qualitat a Torelló.
Poltre de qualitat.

PLANS_CRIBALLES_VEDELLA

Vedella de pagès de la Vall del ges.
Carn de qualitat a Torelló.
Varietat de bistecs carn de qualitat.

Elaboració pròpia de vedella de pagès.
Assortit d’hamburgueses de vedella, de vedella amb formatge i ceba, amb formatge, amb bacó.
Hamburgueses de poltre elaboració pròpia.

POLLASTRES I CONILLS

PLANS_CRIBALLES_POLLASTRES_PAGES

Pollastres de pagès de qualitat a la carnisseria del mercat municipal de Torelló.

PLANS_CRIBALLES_POLLASTES_ELABORATS

A la carnisseria de Torelló Plans Criballes Mes que Tai hi trobaràs una gran varietat amb el pollastre i el
conill d'elaboració pròpia:

Farcellets de pollastre.
Aletes de pollastre adobades.
Broquetes de pollastre adobades.
Hamburgueses de conill artesanes.
Assortit de conill de qualitat.
Elaboració pròpia.
Broquetes de conill a la Siciliana.